Spoločnosť je orientovaná na hutnícky, strojársky, energetický a spotrebný priemysel. Spoločnosť disponuje profesnými pracoviskami pre profesie elektro, prevádzkové potrubie, stavebnú časť, ústredné vykurovanie a pod. na zmluvnom základe

Hlavným zámerom spoločnosti je spracovávanie:

 

Územných a objemových štúdií, investičných zámerov pre rôzne rozsahy priemyselných a iných stavieb

 

Projektov pre územné rozhodnutie uvedených stavieb

 

Projektov pre stavebné povolenie uvedených stavieb

 

Realizačných projektov uvedených stavieb

Ďalej vykonávanie:

 

Inžinierskej činnosti popri uvedených dokumentáciách

 

Autorského dozoru k projektovaným stavbám