Spoločnosť ponúka výkony v oblasti vypracovávania základných a podrobných inžinieringov, štúdií, dokumentácií pre povolenia stavieb, realizačných dokumentácií a pod. s možnosťou dodávky navrhovaných stavieb a ich častí „na kľúč“. Spoločnosť má všetky potrebné povolenia na vypracovávanie dokumentácií vyplývajúcich z legislatívy Slovenskej republiky.
Ďalej môžme ponúknuť zastupovanie Vašej spoločnosti v konkrétnych obchodných aktivitách (stavebný dozor, montážny dozor, autorský dozor, zastupovanie na kontrólnych poradách a pod.) smerom k  US Steel Košice a iným firmám pôsobiacich na Slovensku a v rámci európskej únie. Nie je prekážkou spracovanie dokumentácie v anglickom jazyku.