Hlavné princípy spoločnosti

Orientácia na zákazníka

Maximálna starostlivosť o klienta

Profesionálnosť, odbornosť, spoľahlivosť

Flexibilita

Etika

Komplexnosť